Linkd dba o Twoje bezpieczeństwo.
Ktoś chce cię odesłać do lokalizacji:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjg3OTY3MGQtMWFmNS00OGNjLWIwMGEtZWY0Y2FmNmJiYmYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22210a3494-8056-438e-a3ad-2a95672ab7c3%22%2c%22Oid%22%3a%2243b83538-a716-4487-90fc-a24a3cc57e2e%22%7d


Pamiętaj aby klikać tylko w linki znajdujące się na wiarygodnych i zaufanych stronach.
Przechodzisz na własną odpowiedzialność.

Dlaczego linkd?

linkd to narzędzie umożliwiające skrócenie adresów internetowych co ułatwia dzielenie się linkami w prostszy i fajniejszy sposób :)

Linkuj dosłownie wszystko

Nie ważne czy chcesz utworzyć skrót do ulubionego artykułu zdjęcia czy filmu. Mechanizm sprawdzi czy link jest poprawny a potem wygeneruje skrót, to wszystko!

Na tablet i telefon

Chcesz kontynuować surfowanie na komórce? Teraz to będzie banalnie proste, użyj aplikacji, która po zeskanowaniu kodu QR odeśle cię tam gdzie trzeba.

Anonimowość

W przeciwieństwie do podobnych narzędzi dostępnych w internecie, linkd nie wymaga rejestracji ani też nie analizuje użytkowania linków. Gwarancja pełnej prywatności.

Używaj gdzie chcesz

Nie ważne czy użyjesz linkd w mediach społecznościowych, w e-mailu czy na swojej stronie internetowej. Linkd poradzi sobie w każdej sytuacji.

© 2016 - 2022 •